Recent Updates

สถาบันพยาธิวิทยา รับพนักงานราชการ 1 อัตรา ตั้งแต่ 16 – 31 ต.ค. 60

9jobgov     15 Oct,2017     , , ,    

สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

  • ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
    คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร การจัดการ ทางการจัดการทั่วไป ทางการตลาด ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
    อัตราเงินเดือน  18,000 บาท

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันพยาธิวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2  ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post