Recent Updates

ม.วลัยลักษณ์ รับพนักงาน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 20 ต.ค. 60

9jobgov     15 Oct,2017     , , ,    

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เปิดสอบ พนักงาน

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
    สังกัด สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทางภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาระงานของตำแหน่ง
    อัตราเงินเดือน  17,400 บาท
ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ – 20 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post