Recent Updates

กรมการศาสนา รับพนักงานราชการ 1 อัตรา ตั้งแต่ 1 – 7 พ.ย. 60

9jobgov     18 Oct,2017     , , , ,    

กรมการศาสนา

เปิดสอบ พนักงานราชการ

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
    สังกัด สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
    อัตราเงินเดือน  13,800 บาท
ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 2 อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post