Recent Updates

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 จ.ราชบุรี รับพนักงานราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่ 2 – 8 พ.ย. 60

9jobgov     28 Oct,2017     , , , ,    

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 จ.ราชบุรี กรมทรัพยากรน้ำ

เปิดสอบ พนักงานราชการ 

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในทุกสาขาวิชา
  อัตราเงินเดือน  18,000 บาท
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
  อัตราเงินเดือน  13,800 บาท
 • ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางช่างก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง
  อัตราเงินเดือน  13,800 บาท
ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จ.ราชบุรี  ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post