Recent Updates

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับพนักงานราชการ 1 อัตรา ตั้งแต่ 1 – 7 พ.ย. 60

9jobgov     28 Oct,2017     , , , , ,    

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

เปิดสอบ พนักงานราชการ 

  • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึึ่งดังกล่าวข้างต้น
    อัตราเงินเดือน  13,800 บาท
ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี  ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post