Recent Updates

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับข้าราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่ 15 พ.ย. – 6 ธ.ค. 60

9jobgov     14 Nov,2017     , , , , , ,    

กรมโยธาธิการและผังเมือง

เปิดสอบ ข้าราชการ (ต้องผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.)

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ (ป.โท) จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน  17,500 – 19,250 บาท
 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท
 • ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (ปวส.) จำนวน 4 อัตรา
  อัตราเงินเดือน  11,500 – 12,650 บาท
 • ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน  11,500 – 12,650 บาท
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน  11,500 – 12,650 บาท
ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสมัครทางอินเทอร์เน็ต

Related Post