Recent Updates

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับข้าราชการ 1 อัตรา (ป.เอก) ตั้งแต่ 20 – 24 พ.ย. 60

9jobgov     14 Nov,2017     , , ,    

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เปิดสอบ ข้าราชการ

  • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ป.เอก) จำนวน 1 อัตรา
    คุณวุฒิ
    ปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
    อัตราเงินเดือน  21,000 – 23,100 บาท
ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สคร. อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post