Recent Updates

สภากาชาดไทย เปิดรับบุคลากร 4 อัตรา ตั้งแต่ 23 มิ.ย.-20 ก.ค. 60

9jobgov     23 Jun,2017     , , , , , , , , , ,    

สภากาชาดไทย

เปิดสอบ บุคลากรสภากาชาดไทย

 • ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง อิเลคทรอนิกส์
  อัตราเงินเดือน  11,520 บาท และค่าครองชีพ  1,765 บาทต่อเดือน

 

 • ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  มีประสบการณ์ในการขับรถไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2
  อัตราเงินเดือน  9,520 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาทต่อเดือน

 

 • ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ภาคบริการโลหิตแห่งขาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  มีประสบการณ์ในการขับรถไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2
  อัตราเงินเดือน 9,520 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาทต่อเดือน

 

 • ตำแหน่ง นักการภารโรง ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  อัตราเงินเดือน 8,800 บาท และค่าครองชีพเดือนละ 2,000 บาท

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน – 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ http://jobtrc.redcross.or.th/

 

 >>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

Related Post