Recent Updates

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับพนักงาน 1 อัตรา ตั้งแต่ 12-30 มิ.ย. 60

9jobgov     12 Jun,2017     , , ,    

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

เปิดสอบ พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย

  • ตำแหน่ง พนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชุมพลทหารเรื่อ พรรคพิเศษ (เหล่ายุทธโยธาช่างไฟฟ้า)
    และได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่าคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง หรือประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง จากกรมเจ้าท่า
    อัตราเงินเดือน 10,740 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ https://port.job.thai.com/

  >>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

Related Post