Recent Updates

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เปิดรับพนักงานสถาบัน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 7 ก.ค. 60

9jobgov     30 Jun,2017     , , , , ,    

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

เปิดสอบ พนักงานสถาบัน

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ การวางแผนวิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ
  อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

 

 • ตำแหน่ง วิศวกร งานบริหารทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวเครื่องกล วิศวกรรมอุตสหกรรม
  อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

 

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานส่งเสริมวิชาการ  จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์
  อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถยื่นสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานสถาบัน ชั้น M อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  ตั้งแต่บัดนี้ – 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ โทรสอบถามได้ที่ หน่วยบริหารจัดการ งานบริหารทั่วไป สำนักงาสถาบัน โทร. 0-2554-1900 ต่อ 2112/2153

  >>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

Related Post