Recent Updates

มก. เปิดรับอาจารย์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-29 ก.ย. 60

9jobgov     30 Jun,2017     , , ,    

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย

  • ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
    สังกัด ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร
    คุณวุฒิ ปริญญาเอก ด้านเกษตรศาสตร์ สาขาโรคพืช หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ทำวิทยานิพนธ์ด้านโรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานด้านโรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสและการจัดการโรค
    อัตราเงินเดือน 32,300 บาท

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถยื่นสมัครได้ด้วยตนเองที่ ธุรการภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ – 26 กันยายน พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ 

  >>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<
Related Post