Recent Updates

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบข้าราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่ 6-31 ก.ค. 60

9jobgov     01 Jul,2017     , , ,    

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เปิดสอบ ข้าราชการ  (ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)

  • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา
    คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
    และ ต้องผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
    อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-31 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ https://fpo.job.thai.com/

  >>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

Related Post