Recent Updates

กรมประมง (จังหวัดอุดรธานี) เปิดรับพนักงานราชการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-18 ก.ค. 60

9jobgov     02 Jul,2017     , , , , , ,    

กรมประมง (จังหวัดอุดรธานี)

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1 อัตรา
    เงินเดือน 11,280 บาท
    สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. ในสาขาวิชาพณิชยการ

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 6 – 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น. โทรศัพท์ 042-221-167

  >>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<
Related Post