Recent Updates

ม.เชียงใหม่ เปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ –  28 ก.ค. 60

9jobgov     03 Jul,2017     , , , ,    

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

  • ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1  อัตรา
    สังกัด
     งานวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
    เงินเดือน 37,000 บาท
    คุณวุฒิ ปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นได้ที่ งานบริหารทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ –  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

  >>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

Related Post