Recent Updates

ม.เชียงใหม่ รับอาจารย์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 14 ก.ค. 60

9jobgov     03 Jul,2017     , , , , ,    

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

  • ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1  อัตรา
    สังกัด
     ภาควิชาการบัญชี
    เงินเดือน 37,000 บาท
    คุณวุฒิ ปริญญาเอกด้านบัญชี หรือปริญญาเอกที่เกี่ยวข้องโดยมีหัวข้อวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการบัญชี

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นได้ที่ งานบริหารทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ –  14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

  >>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<
Related Post