Recent Updates

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับพนักงาน ตั้งแต่ 29 มิ.ย. – 14 ก.ค. 60

9jobgov     29 Jun,2017     , , , , , ,    

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เปิดสอบ พนักงาน

ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ระบบงาน 

ฝ่าย  บริหารโครงการสารสนเทศ

คุณวุฒิ ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการ คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หากมีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ธุรกิจ  (business analysis)  หรือด้าน  Software Development  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://apps.ghbank.co.th/career/jobs2560/

>>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

Related Post