Recent Updates

องค์การสุรา (จ.ฉะเชิงเทรา) เปิดรับพนักงาน 1 อัตรา ตั้งแต่ 22 มิ.ย. – 7 ก.ค. 60

9jobgov     22 Jun,2017     , , , ,    

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต (จังหวัดฉะเชิงเทรา)

เปิดสอบ พนักงาน

  • ตำแหน่ง นักกฎหมาย จำนวน 1  อัตรา
    สังกัด  กองงานเลขานุการ ผู้อำนวยการ
    คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์หรือเทียบเท่าสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่สำนักมาตรฐานประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษา หรือ ก.พ. รับรอง
    ประสบการณ์ มีประสบการณ์ทำงานด้านการกฎหมายหรือผ่านการเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 5 ปี

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครและยื่นได้ที่ แผนบริหารงานบุคคล กองกลาง ฝ่ายบริหาร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน –  7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

  >>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

Related Post