Recent Updates

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เปิดรับพนักงาน 1 อัตรา ตั้งแต่ 11ก.ค.-25 ส.ค.60

9jobgov     05 Jul,2017     , , ,    

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

เปิดสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

  • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
    อัตราเงินเดือน   15,960 บาท
    คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ  สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 -12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น.

>>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

Related Post