Recent Updates

ม.วลัยลักษณ์ รับพนักงาน 4 อัตรา ตั้งแต่ 6-14 ก.ค. 60

9jobgov     06 Jul,2017     , , , , , , ,    

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เปิดสอบ พนักงาน

  • ตำแหน่ง นิติกร งานนิติการและพัฒนากฎหมาย จำนวน 2 อัตรา
  • ตำแหน่ง นิติกร งานสอบสวนและวินัย จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน     ปริญญาตรี  17,400 บาท/ปริญญาโท  23,000 บาท

คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือโท ทางนิติศาสตร์ (สำหรับเนติบัณฑิตเทียบเท่าปริญญาโท)

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 6-14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/form.html

>>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

Related Post