Recent Updates

ม.วลัยลักษณ์ รับลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-12 ก.ค. 60

9jobgov     05 Jul,2017     , , , ,    

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

สังกัด ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

อัตราเงินเดือน   ปริญญาตรี  17,400 บาท

คุณวุฒิ ปริญญาตรีทางเกษตร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ ภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม (สำนักงานชั่วคราว) ห้อง 104 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 5-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

>>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

Related Post