Recent Updates

อสมท เปิดรับพนักงาน ตั้งแต่ 30 มิ.ย. – 14 ก.ค. 60

9jobgov     30 Jun,2017     , , ,    

บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)

เปิดรับสมัครงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขาย/เจ้าหน้าที่ขายอาวุโส ส่วนบริหารโครงการภาครัฐและเอกชน 3 

คุณวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสื่อสารมวลชน สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาการรับสมัคร  ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสารบรรณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ 1 บมจ.อสมท เวลา 09.00-17.00 น. ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หรือสมัครทางอีเมล์ไดที่  recruitment@mcot.net

>>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

Related Post