Recent Updates

อสมท เปิดรับพนักงาน 5 อัตรา ตั้งแต่ 30 มิ.ย.-14 ก.ค. 60

9jobgov     30 Jun,2017     , , , ,    

บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)

เปิดรับสมัครงาน

 • ตำแหน่ง โปรแกรม ครีเอทีฟ/โปรแกรม ครีเอทีฟอาวุโส จำนวน 1 อัตรา
  ส่วนผลิตรายการ ฝ่ายคลื่นวิทยุ FM 97.5 MHz.
  คุณวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสื่อสารมวลชน  หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 • ตำแหน่ง โปรเจ็ค ครีเอทีฟ/โปรเจ็ค ครีเอทีฟอาวุโส จำนวน 1 อัตรา
  ส่วนผลิตรายการ ฝ่ายคลื่นวิทยุ FM 97.5 MHz.
  คุณวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสื่อสารมวลชน  หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่มิวสิคซีเล็คเตอร์/เจ้าหน้าที่มิวสิคซีเล็คเตอร์อาวุโส จำนวน 1 อัตรา
  ส่วนผลิตรายการ ฝ่ายคลื่นวิทยุ FM 97.5 MHz.
  คุณวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสื่อสารมวลชน  สาขาดนตรี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารระบบ/เจ้าหน้าที่บริหารระบบอาวุโส (Sound Engineer) จำนวน 1 อัตรา
  ส่วนผลิตรายการ ฝ่ายคลื่นวิทยุ FM 97.5 MHz.
  คุณวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสื่อสารมวลชน  หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรกิจ/เจ้าหน้าที่ธุรกิจอาวุโส  จำนวน 1 อัตรา
  ส่วนขาย ฝ่ายคลื่นวิทยุ FM 97.5 MHz.
  คุณวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป

 

ระยะเวลาการรับสมัคร  ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสารบรรณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ 1 บมจ.อสมท เวลา 09.00-17.00 น. ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หรือสมัครทางอีเมล์ไดที่  recruitment@mcot.net

 

>>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

Related Post