Recent Updates

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับพนักงานราชการ 20 อัตรา ตั้งแต่ 12 – 18 ก.ค.60

9jobgov     06 Jul,2017     , , , , , ,    

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

  • ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 10 อัตรา
    คุณวุฒิ ปริญญาตรีทางนิติศาสตรบัณฑิต
    อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  • ตำแหน่ง นายช่างรังวัด จำนวน 10 อัตรา
    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
    อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์รับสมัครสอบ ณ ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรวมหน่วยงานราชการ อาคารบี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

>>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<
Related Post