Recent Updates

กรมประมง (จ.สมุทรสงคราม) เปิดรับพนักงานราชการ 1 อัตรา ตั้งแต่ 17 – 25 ก.ค. 60

9jobgov     06 Jul,2017     , , , , , ,    

กรมประมง (จังหวัดสมุทรสงคราม)

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

  • ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน  1 อัตรา
    เงินเดือน 18,000 บาท
    สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
    คุณวุฒิ ปริญญาตรี  ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางกายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม  ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น. โทรศัพท์ 034-711-258

  >>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

Related Post