Recent Updates

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับพนักงาน 1 อัตรา ตั้งแต่ 18 ก.ค. – 18 ส.ค. 60

9jobgov     07 Jul,2017     , , , ,    

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เปิดสอบ พนักงาน

  • ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
    สังกัด
    งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี
    คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารการศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    อัตราเงินเดือน  17,200 บาท

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02649 5000 ต่อ 15638  ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.)

>>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<
Related Post