Recent Updates

กรมประมง (จ.กระบี่) เปิดรับพนักงานราชการ 1 อัตรา ตั้งแต่ 25 ก.ค. – 4 ส.ค. 60

9jobgov     11 Jul,2017     , , , ,    

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 (กระบี่) กรมประมง

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

  • ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน  1 อัตรา
    เงินเดือน 18,000 บาท
    สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 (กระบี่)
    คุณวุฒิ ปริญญาตรี ตามผลการรับรองของ สำนักงาน ก.พ. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางการจัดการประมง ทางชีววิทยาประมง ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางสัตววิทยา ทางพันธุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 (กระบี่) ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น. โทรศัพท์ 075-662-060-2

  >>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<
Related Post