Recent Updates

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ขอนแก่น) เปิดรับพนักงานราชการ 1 อัตรา (ป.โท) ตั้งแต่ 17-21 ก.ค. 60

9jobgov     11 Jul,2017     , , , , ,    

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ขอนแก่น)

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

  • ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
    สังกัด
    กลุ่มงานบริหารทั่วไป
    คุณวุฒิ ปริญญาโท ทางเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา สาขาวิชาโรคพืช
    อัตราเงินเดือน  21,000 บาท

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ขอนแก่น) เลขที่ 399 หมุ่ 12 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560  ในวันและเวลาทำการ  เวลา 08.30 – 16.30 น. โทรศัพท์ 053-255028

>>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<
Related Post