Recent Updates

มทร.อีสาน รับอาจารย์ (ชีววิทยาประยุกต์) 1 อัตรา ตั้งแต่ 14-21 ก.ค. 60

9jobgov     12 Jul,2017     , , , ,    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เปิดสอบ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ

  • ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำวิชาชีววิทยาประยุกต์ จำนวน  1 อัตรา
    เงินเดือน 28,030 บาท
    สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
    คุณวุฒิ ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ห้อง 19-207 ชั้น 2 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 14-21 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-11.00 น. และ เวลา 13.00-16.00 น.

  >>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<
Related Post