Recent Updates

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับ นิติกร (จ้างเหมา) 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ -21 ก.ค. 60

9jobgov     12 Jul,2017     , , ,    

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เปิดสอบ พนักงานจ้างเหมาบริการ

  • ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา
    สังกัด
    กลุ่มกฎหมาย
    คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
    อัตราเงินเดือน  14,000 บาท

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจรับและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มกฎหมาย ชั้น 17 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร./โทรสาร. 02 – 278 – 8603 หรือส่งเอกสารการสมครมาทาง E-mail : Kanchana.i@mnre.mail.go.th หรือ jana_jana111@hotmail.com ตั้งแต่บัดนี้ -21 กรกฎาคม 2560  ในวันและเวลาทำการ 

>>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<
Related Post