Recent Updates

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับอาจารย์ (ป.เอก/ป.โท) ตั้งแต่ 11 ก.ค. – 11 ส.ค. 60

9jobgov     11 Jul,2017     , , , , ,    

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน     27,130 / 35,700 บาท

สังกัด สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

คุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการปฏิบัติการ (Operations Management)

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขานุการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือศูนย์รังสิต ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม –  11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

>>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<
Related Post