Recent Updates

วิทยาลัยการอาชีพรามัน (จ.ยะลา/จ.นราธิวาส) เปิดรับพนักงานราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่ 17-21 ก.ค. 60

9jobgov     12 Jul,2017     , , , ,    

วิทยาลัยการอาชีพรามัน 

เปิดสอบ พนักงานราชการ

 • ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ด้านการเงินและบัญชี) จำนวน 2 อัตรา
  สังกัด
  กลุ่มงานบริการ
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
  อัตราเงินเดือน  13,800 บาท
  สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยการอาชีพรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
 • ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด
  กลุ่มงานบริการ
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  อัตราเงินเดือน  13,800 บาท
  สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจรับและยื่นใบสมัครได้ที่ อาคารสำนักงานอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพรามัน  ตั้งแต่วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560  ในวันและเวลาทำการ  เวลา 08.30 -12.00 น. และเวลา 13.00-16.30 น.

>>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<
Related Post