Recent Updates

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดสอบตำรวจ 183 อัตรา ตั้งแต่ 27 ก.ค. – 18 ส.ค. 60

9jobgov     13 Jul,2017     , , , ,    

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เปิดสอบ ตำรวจ 

  • ตำแหน่ง ผบ.หมู่ สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทำหน้าที่ดับเพลิง 
    สังกัด 
    กก.5 บก. สอ.บช.ตชด.
    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า (ไม่รับวุฒิ ม.6)

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ทางอินเทอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม  พ.ศ. 2560 

สมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://www.policeadmission.org/

>>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<
Related Post