Recent Updates

มทร.ธัญบุรี รับพนักงานราชการ 2 อัตรา (ป.ตรี) ตั้งแต่ 24 – 31 ก.ค. 60

9jobgov     14 Jul,2017     , , , ,    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

 • ตำแหน่ง นิติกร  จำนวน  1 อัตรา
  สังกัด
   กลุ่มงานบริหารทั่วไป กองบริหารงานบุคคล ปฏิบัติราชการกองกฏหมาย
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี ในสาขานิติศาสตร์
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน  1 อัตรา
  สังกัด
   กลุ่มงานบริหารทั่วไป กองกลาง ปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณวุฒิ ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทั่วไป การจัดการ หรือการจัดการทั่วไป

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

>>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<
Related Post