Recent Updates

กรมส่งเสริมสหกรณ์ (จ.ศรีสะเกษ) รับพนักงานราชการ 1 อัตรา ตั้งแต่ 20-27 ก.ค. 60

9jobgov     14 Jul,2017     , , , , ,    

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กรมส่งเสริมสหกรณ์

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

  • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน  1 อัตรา
    เงินเดือน ปวช. 9,150 บาท /ปวท.-อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี  10,370 บาท/ปวส.-อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี  11,160 บาท
    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือเทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคาร 3 ตึกใหม่ สำนักสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ 18 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ตำบาลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

>>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<
Related Post