Recent Updates

กรมประมง (จ.สงขลา) เปิดรับพนักงานราชการ 1 อัตรา ตั้งแต่ 31 ก.ค. – 8 ส.ค. 60

9jobgov     15 Jul,2017     , , , ,    

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) กรมประมง

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

  • ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  1 อัตรา
    เงินเดือน 11,280 บาท
    สังกัด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น.

  >>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<
Related Post