Recent Updates

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับอาจารย์ วิศวกรรมศาสตร์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันนี้-31 ก.ค. 60

9jobgov     29 Jun,2017     , , , , ,    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณวุฒิ ปริญญาเอก ทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ประสบการณ์ มีประสบการณ์การสอนและงานวิจัยเป็นอย่างดี ด้านวิเคราะห์และควบคุมพลังงานไฟฟ้า การจัดการพลังงานทดแทน เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสมัยใหม่

สามารถปฏิบัติงานที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้อย่างน้อย 2 วัน ต่อสัปดาห์

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  โทร 0-2555-2000 ต่อ 8116 ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

  >>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

Related Post