Recent Updates

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดรับพนักงานราชการ 6 อัตรา ตั้งแต่ 24 – 31 ก.ค. 60

9jobgov     15 Jul,2017     , , , , , , , ,    

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  ปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
  อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
 • ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  ปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
  คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจหรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 • ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
  ปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
  คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาการแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 • ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
  ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลน้ำหนาว และเขาค้อ
  คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
  อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

>>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<
Related Post