Recent Updates

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดรับพนักงานราชการ 6 อัตรา ตั้งแต่ 24 – 31 ก.ค. 60

9jobgov     17 Jul,2017     , , , , ,    

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

 

 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

 

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  กลุ่มบริการ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ
  อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

 

 • ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
  กลุ่มงานเทคนิค  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

 

 • ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (อิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 1 อัตรา
  กลุ่มงานเทคนิค  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

 

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
  กลุ่มงานทันตกรรม
  คุณวุฒิ วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และเคยปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ)
  อัตราเงินเดือน 11,280 บาท

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

>>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<
Related Post