Recent Updates

โรงพยาบาลสกลนคร เปิดรับพนักงานราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่ 21 – 27 ก.ค. 60

9jobgov     18 Jul,2017     , ,    

โรงพยาบาลสกลนคร

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

 

 • ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา กลุ่มอำนวยการ
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่กฎหมายกำหนด
  อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

 

 • ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา กลุ่มอำนวยการ
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่กฎหมายกำหนด
  อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

 

 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดที่เกี่ยวกับทางคอมพิวเตอร์
  อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด โรงพยาบาลสกลนคร  ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

>>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

Related Post