Recent Updates

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับพนักงาน/ลูกจ้างชั่วคราว 234 อัตรา ตั้งแต่ 21 ก.ค. – 4 ส.ค. 60

9jobgov     18 Jul,2017     , , , , ,    

องค์การเภสัชกรรม

เปิดสอบ พนักงาน และ ลูกจ้างชั่วคราว 

 • พนักงาน จำนวน 75 อัตรา
  – ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 5 (ปริญญาโท)
  – ตำแหน่ง วิศวกร 4 (ไฟฟ้า) (ปริญญาตรี)
  – ตำแหน่ง วิศวกร 4 (เครื่องกล) (ปริญญาตรี)
  – ตำแหน่ง วิศวกร 4 (โยธา) (ปริญญาตรี)
  – ตำแหน่ง วิศวกร 4 (ปริญญาตรี)
  – ตำแหน่ง นิติกร (ปริญญาตรี)
  – ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 4 (ปริญญาตรี)
  – ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 (ปริญญาตรี)
  – ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 4 (ปริญญาตรี)
  – ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหาร 4 (ปริญญาตรี)
  – ตำแหน่ง บุคลากร 4 (ปริญญาตรี)
  – ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ 3  (ปวส.)
  – ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3  (ปวส.)
  – ตำแหน่ง ช่างเครื่องกล 3  (ปวส.)
  – ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานบริหาร 3  (ปวส.)
  – ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ 3  (ปวส.)
  – ตำแหน่ง พนักงานระบบคอมพิวเตอร์ 2  (ปวช.)
  – ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 2  (ปวช.)
  – ตำแหน่ง พนักงานบัญชี 2  (ปวช.)
  – ตำแหน่ง พนักงานการเงิน 2  (ปวช.)
  – ตำแหน่ง พนักงานเทคนิคการผลิต 2  (ปวช.)
  – ตำแหน่ง พนักงานการขาย 2  (ปวช.)
  – ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ 2  (ปวช.)
  – ตำแหน่ง พนักงานการผลิต 1  (ม.3/ม.6)
  – ตำแหน่ง พนักงานจัดส่ง 1  (ม.3/ม.6)
 • ลูกจ้างประจำ จำนวน 3 อัตรา
 • ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 156 อัตรา

อัตราเงินเดือน  (สำหรับพนักงาน)
– ปริญญาโท                       18,900 บาท   ระดับ 5
– ปริญญาตรี                        15,000 บาท   ระดับ 4
– ปวส.                                 12,000 บาท   ระดับ 3
– ปวช.                                 10,150  บาท   ระดับ 2
– ม.6 (สายวิทยาศาสตร์)      9,580 บาท   ระดับ 1
– ม.3/ม.6                              9,310 บาท   ระดับ 1

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ https://gpo.job.thai.com/

>>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<




Related Post