Recent Updates

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เปิดรับลูกจ้าง 1 อัตรา (ป.ตรี) ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ก.ค. 60

9jobgov     18 Jul,2017     , , ,    

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

เปิดสอบ ลูกจ้าง

  • ตำแหน่ง พนักงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา
    สังกัด
    งานวิเทศสัมพันธ์ กองการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
    คุณวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ครุศาสตร์ ด้านภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจรับและยื่นใบสมัครได้ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ในวันและเวลาทำการ  เวลา 09.00 – 16.00 น. 

>>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

Related Post