Recent Updates

ม.สงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) เปิดรับอาจารย์ (ป.เอก) 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ส.ค. 60

9jobgov     18 Jul,2017     , , ,    

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย

  • ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
    สังกัด
    บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ
    คุณวุฒิ ปริญญาเอก ทางโภชนาการ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    อัตราเงินเดือน 30,000 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจรับและยื่นใบสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 9 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ อาคาร 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ในวันและเวลาทำการ 

>>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

Related Post