Recent Updates

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดรับพนักงาน 2 อัตรา ตั้งแต่ 19 ก.ค. – 2 ส.ค. 60

9jobgov     19 Jul,2017     , , ,    

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

เปิดสอบ พนักงาน

 • ตำแหน่ง วิศวกร 5  จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด
  กองกำกับการปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา เคมี  สิ่งแวดล้อม  อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และเทคโนโลยีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมหรือความปลอดภัย
  อัตราเงินเดือน 15,000 – 18,900 บาท
 • ตำแหน่ง วิศวกร 5 หรือ 6  จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด
  กองอนุญาตก่อสร้าง ฝ่ายบริการผู้ประกอบการ
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา หรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่เทียบเท่า
  อัตราเงินเดือน 15,000 – 24,000 บาท

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจรับและยื่นใบสมัครได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่  กนอ. ถนนมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ  ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฏาคม – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

>>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

Related Post