Recent Updates

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับอาจารย์ ฟิสิกส์ 1 อัตรา ตั้งแต่ 1 มิ.ย.-7ก.ค. 60

9jobgov     01 Jun,2017     , , , ,    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตระยอง  จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณวุฒิ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ หรือสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ มีประสบการณ์การสอนทางทฤษฎีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถปฏิบัติงานที่ มจพ. วิทยาเขตระยองได้

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ศูนย์ประสานงาน   อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 10 ห้อง 1005  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  โทร 0-2555-2000 ต่อ 1145 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

  >>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

Related Post