Recent Updates

กรมศิลปากร เปิดรับข้าราชการ 13 อัตรา ตั้งแต่ 25 ก.ค. – 10 ส.ค. 60

9jobgov     19 Jul,2017     , , , ,    

กรมศิลปากร

เปิดสอบ ข้าราชการ ครั้งที่ 2/2560

 • ตำแหน่ง นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านแปลและเรียบเรียง) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านช่างมุก) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ (ด้านสถาปัตยกรรม) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง มัณฑนาการปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (ด้านพัตราภรณ์และเครื่องโรง) จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ฆ้องวงใหญ่) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ไวโอลิน)  จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ทรัมเป็ต)  จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านจิตรกรรม)  จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านช่างเขียนและลายรดน้ำ)  จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)  จำนวน 1 อัตรา

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสมัครได้ที่ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่  https://finearts.job.thai.com/

>>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

Related Post